เปลี่ยนการแสดงผล
ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานท่าเรือเชียงของ
หมู่ 1 ถ.กลาง ต.เวียง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย
57140
Tel./Fax. : 0-5379-1719
 
สำนักท่าเรือภูมิภาค
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
444 ถ.ท่าเรือ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กทม.
10110
Tel: 0-2269-5421-2,  0-2269-5325
Fax: 0-2269-5500
 
ท่าเรือเชียงของ
เบอร์โทรศัพท์ 053-791-719 และเบอร์โทรสาร 053-791-719

Google Map